print Login

Sdílení obsahu

Ministerstvo dopravy k situaci v ŘSD

S mimořádnou pozorností jsme vzali na vědomí informace sdělené na tiskové konferenci ministra dopravy P. Dobeše (2. ledna 2012) v souvislosti s korupčními skandály spojenými s pracovníky bývalého vedení ŘSD ČR. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že MD podalo těsně před Vánocemi trestní oznámení kvůli spekulacím s pozemky pro výstavbu SOKP v oblasti Ruzyně, při nichž měl stát tratit desítky milionů korun.

Jistým paradoxem je, že jsme už v minulosti zodpovědné orgány a instituce opakovaně upozorňovali, že výraznou motivací pro prosazování krajně problematické tzv. jižní varianty severozápadního segmentu SOKP mezi Ruzyní a Březiněvsí (přes Suchdol a Dolní Chabry) mohou být s velkou pravděpodobností právě spekulace s pozemky mimořádného rozsahu a korupce. Ve své době jsme však naráželi na hradbu lhostejnosti, příp. úpornou snahu o obhajobu jakéhokoliv počínání ŘSD a dalších zastánců jižní varianty.

Na základě tiskové konference MD se naše minulé podněty jeví v jiném světle a chceme věřit, že příslušné orgány, které se podle slov pana ministra příp. zástupců ŘSD věcí intenzivně zabývají, dospějí ke konkrétním závěrům a rozkryjí důkladně i tyto temné stránky přípravy a výstavby SOKP. Další vývoj korupčních kauz okolo ŘSD budeme nadále pečlivě sledovat. (o.s. Nad Drahaňským údolím).