print Login

Sdílení obsahu

Radiožurnál: Změna trasy pražského okruhu

Radiožurnál | Stalo se dnes | 02.02.2012

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Starostové okrajových částí Prahy chtějí změnit trasu pražského okruhu. Po ministerstvu dopravy požadují, aby se zbývající severozápadní část okruhu stavěla spíše po obvodu metropole a nezasahovala tak do jejich městských částí. Podle nich je to varianta, která nejen ulehčí životnímu prostředí a lidem, ale bude i levnější. Starostové spolupracují se Sdružením Auto Vratislav Filler je teď po telefonu naším hostem, pěkný večer.

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Dobrý večer.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Vámi podporovaná trasa pražského okruhu by byla o 15 kilometr delší, než ta momentálně plánovaná. Jak je tedy možné, že by podle vás její stavba vyšla levněji?

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Na té regionální variantě v podstatě nejsou tak náročné technické stavby, jako vysoký most, tunelové stavby a další věci, nejsou tam nějaká velice rozsáhlá nezbytná protihluková opatření, protože ta stávající varianta vede vlastně v blízkosti obydlených oblastí s velkým počtem obyvatel. Je tam potřeba velký objem protihlukových a dalších náročných věcí. Proto je ta regionální varianta výrazně levnější.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Máte to nějak konkrétně propočítáno, kolik by se ušetřilo?

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Ten odhad podle posledních cen byl asi ten rozdíl v ceně asi 30 miliard korun.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Vy tedy požadujete změnu trasy. Máte už nějaké reakce, ať už z ministerstva dopravy, z magistrátu? Budou s vámi jednat?

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Já v tuhle chvíli nevím, na kolik ta jednání postoupila. Vím, že vlastně ostatní představitelé té iniciativy jednali jak s magistrátem, tak se středočeským krajem a s ministerstvem. Ostatně, ta varianta v podstatě je z velké části v souladu s variantou, s takzvaným okruhem kolem Prahy, který navrhl Středočeský kraj.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Pokud bychom tedy připustili to, co říkáte, že ta vaše varianta je levnější, ekologičtější, šetrnější k lidem, kteří v těch místech žijí. Nehrozí ale, že pokud by se zase měnila trasa, tak se bude stavba okruhu kvůli různým diskusím neustále odkládat a dopravě v Praze se nakonec paradoxně neuleví?

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Bohužel v tuto chvíli naopak zastavená ta příprava té vyšší varianty z toho důvodu, že rozhodnutím nejvyššího správního soudu bylo v podstatě zrušeno vedení té původní stopě, ve dvou místech, Bechovicích a v Suchdole a v tuto chvíli vlastně ta bližší varianta naopak není vlastně v územně plánovací dokumentaci a nelze jí vlastně stavět.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Rozumím, ale pokud zase přicházíte s úplně novou variantou, určitě zabere spoustu práce, veškeré přípravné práce a podobně. Takže odklad, ne?

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Vzhledem k tomu, že jednak finanční situace české republiky je taková, že stejně by se předpokládaly ty stavby až někdy kolem roku 2020 a dále že v podstatě obě ty varianty jsou na tom, pokud jde o stupeň přípravy, v podstatě stejně, tak vlastně není důvod nerozhodnut se nyní pro tuhle vhodnější variantu.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
To říká Vratislav Filler se sdružení Auto*Mat. Děkujeme a pěkný večer.

 

Vratislav FILLER, Sdružení Auto*Mat:
Na shledanou.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
A poslouchá nás také profesor pražského ČVUT, odborník na dopravu František Lehovec. I vám přeji dobrý večer.

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Přeji také dobrý večer.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Pane profesore, co si myslíte o snaze změnit trasu té severozápadní části pražského okruhu, je to dobrý nápad?

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Já musím říci, že samozřejmě starostové všech obcí, které jsou dotčeny jakoukoliv variantou, pravděpodobně budou přicházet s novými a novými podněty. Čili, když řeknete dobrý nápad, záleží eventuálně, z jakých hledisek a komu mohou přispět?

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Řekněme z hlediska dopravy v Praze.

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
To bezpečně nikoliv. Ta vzpomínaná varianta, to znamená oddálení silničního okruhu, jinými slovy pražského okruhu. Samozřejmě je rozdělit do dvou základních kategorií, a sice na úsek 511, to znamená spojení mezi dálnicí, tou křižovatkou na dálnici D1 toho pražského okruhu Zběchovicemi. Tam vlastně je připravená dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí, která to popisují správně, které bylo napadnuto a samozřejmě musí se tedy dělat nějaké kroky, aby to územní rozhodnutí nabylo právní moci. Ale na tuto trasu jsou připraveny i finanční prostředky z operačního programu doprava, to znamená z evropských zdroj, které v případě, jestli se to nebude realizovat a teď už je skoro jisté, že se toto nebude realizovat, takže prostě ty prostředky budou lokalizovány na jiné stavby, pravděpodobně na D1, to znamená především v oblasti Ostravy a některých jiných stavbách. Nicméně, ten důsledek je jednoznačný. Ta celá stavba se oddálí, a to oddálí na poměrně dlouhou dobu. Je to nepříjemný problém a nicméně je to bohužel je to takhle konstatovat. Zatímco ta stavba, která je také součástí dotčená, to znamená stavba v úseku 518, která je přes Suchdol, to není priorita v současné době ani vlády, ani ministerstva dopravy. To je teď nejdramatičtější a nejméně příznivé, je samozřejmě to, co popisujeme, to znamená ten odklad toho úseku, čili ta situace, která se teď odehrává na Chodově a na připojení, ta samozřejmě bude fungovat řadu let.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Jinými slovy, částečně je pode vás racionální ta starostovská iniciativa částečně nikoliv?

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Je třeba říci, že to zní přesvědčivě, že se sešlo 11 starostů a ty preferují tuhle variantu, ale na tu variantu suchdolskou jižní a severní,. V okamžiku, když se začala projednávat tzv. severní varianta, to je v podstatě v těch místech, kterých je navrhováno, to vedení, toho tzv. aglomeračního úseku, top už byla jednání a schůze a petice 14 jiných starostů, kteří s tím zásadně nesouhlasí. Čili, to je taková složitá situace a já samozřejmě respektuji právo každé obce a každého starosty, aby prostě ten zájem a své názory vyjádřil, čili všechny ty námitky musí být vzaty v úvahu, ale nelze všem těm námitkám vyhovět, poněvadž pak by se nepostavil ani 1 metr, natož kilometr jakékoliv liniové dopravní stavby.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Jinými slovy, potvrzujete tedy to, že pokud se objeví přesně tyto námitky některých starostů, můžeme čekat další a povede to jen k průtahům celé tavby?

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Nesporně, o tom není nejmenších pochyb.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Vy už jste o tom mluvil, že s financemi bude asi problém. Na druhou stranu tedy musím položit otázku, do jaké míry je dokončení okruhu zásadní stavbou pro dopravu v Praze?

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Já si myslím, že dokončení okruhu má obrovský význam, ale přeci jenom ta priorita a ta časová následnost není úplně jednoznačná. Teď v současné době je nesporné, že tou prioritou nejenom v Praze, ale vůbec v České republice, je výstavba toho okruhu označeného jako úsek 511, to znamená z té dálnice D1 do Běchovic. A ten úsek je stabilizován v územním plánu a samozřejmě došlo tam k nějakým komplikací a samozřejmě to územní rozhodnutí nenabylo právní moci. Samozřejmě, ta liknavost těch, kteří za to nesou zodpovědnost, je značná a bude zřejmě trvat notně dlouho, než se spravují zásady územního rozvoje a dají se do souladu. To jsou všechno termíny, které se nebudu v měsících, ale v letech.

 

Ondřej HOUSKA, moderátor:
Říká odborník na dopravu, profesor pražského ČVUT František Lehovec. Pane profesorem, děkujeme a na slyšenou.

 

František LEHOVEC, profesor pražského ČVUT:
Taky děkuji za pozvání, na shledanou.