print Login

Sdílení obsahu

TZ: K říčanské Petici za dostavbu okruhu do Běchovic (SOKP 511)

V Praze dne 9. února 2012

 

Z médií víme, že dne 8. 2. 2012 ministr dopravy převzal říčanskou Petici za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy do Běchovic.

 

V petici připravené a podporované vedením města Říčany zazněl i tento výrok: „Jsme obětí polovičatého řešení tranzitní dopravy v okolí hlavního města."

Tento pocit máme i my a naprosto chápeme důvody tlaku představitelů Říčan na dostavbu okruhu. Soucítíme se situací občanů v Říčanech a o to víc apelujeme na MD, Prahu a Středočeský kraj, aby urychleně proběhla konstruktivní a odborná jednání, jež by vedla k přípravě a realizaci okruhu rozumného - tedy moderního a funkčního, který by vyřešil problém Říčan, Spořilova, dalších dopravou přetížených míst a zároveň by hlukem, exhalacemi a tranzitní dopravou nezatížil obyvatele jiných hustě zastavěných lokalit.

 

Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice Za rozumný okruh Prahy uvedl:

„Přenesení problému z Říčan do Běchovic, na Černý Most a do dalších míst Prahy považujeme za krátkozraké řešení, které by žádný moudrý politik neměl připustit, neboť tím jen zadělá problémy do dalších let, kdy bude nutno řešit, jak ulevit např. sídlišti Černý Most dalším obchvatem. Navrhujeme ulevit Říčanům urychleným projednáním a dostavbou východní části okruhu v trase od D1 - za Úvaly - k Brandýsu, tedy ve stopě Aglomeračního okruhu, který je součástí schváleného středočeského územního plánu (ZÚR Středočeského kraje). Detailní řešení trasy je samozřejmě nutno důsledně odborně posoudit."

 

„Úsek od D1 po R10 by bylo možné postavit Středočeským krajem prozatím ve dvoupruhu; řešení běžné v západní Evropě, je-li nějaká komunikace akutně potřeba a zároveň se nedostává dost prostředků na celkový profil," zdůraznil Ing. Milan Strnad, dlouholetý projektant dálničních staveb a autor Regionální trasy okruhu.

 

„Politicky prosazovaná zastaralá stavba 511 od D1 do Běchovic má tak vážné chyby v přípravě, že je nerealistické se domnívat, že by se mohla v příštích několika letech začít stavět. Ta trasa má závažné problémy s celou řadu právních předpisů a bude-li nadále jako jediná možná protlačována silou, dají se očekávat jen další letité odklady dostavby okruhu, což by byla situace velice nepříznivá, neboť jde o stavbu skutečně potřebnou." sdělila Dr. Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha - Běchovice.

 

 

Kontakty:

 

Iniciativa za rozumný okruh Prahy: www.rozumnyokruh.cz

 

Ing. Jaroslav Korf, mobil: 603 843 014

e-mail: jar.korf@quick.cz

URL: www.rozumnyokruh.cz

Zástupce petičního výboru

Petice za rozumný okruh Prahy

 

JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837

e-mail: petrasubrtova@seznam.cz

zastupitelka MČ Praha - Běchovice

 

 

Ing. Milan Strnad, mobil: 728 182 919                                   

e-mail: strnad_milan@volny.cz

autorizovaný inženýr,

konsultant pro dopravní stavby                                               

Autor Regionální trasy okruhu

 

Přílohy:

1.     Dopis jedenácti starostů  ministru dopravy ze srpna 2011

2.     Komentář dálničního projektanta, ing. Milana Strnada, k Silničnímu okruhu Prahy

3.     Petice Za rozumný okruh Prahy, za rozumnou cenu a v rozumném čase

4.     Film - Okruh Prahy: Kdy, kde a za kolik?

 

WWW.ROZUMNYOKRUH.CZ