print Login

Sdílení obsahu

TZ: K Memorandu Magistrátu hl. města Prahy a ministerstva dopravy z 28. února 2012

Tisková zpráva

INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy

k Memorandu Magistrátu hl. města Prahy a ministerstva dopravy z 28. února 2012

V Praze dne 28. února 2012

 

Rada HMP dnes schválila Memorandum o spolupráci s ministerstvem dopravy, jež má vést především k účinné spolupráci na dokončení stavby vnějšího pražského okruhu. Jedná se o jeho severní a východní část, tedy o stavby 518, 519 a 511, které jsou trasovány přes dnes již intenzivně zastavěné části města, a to zejména přes univerzitní čtvrť Suchdol, dále v těsné blízkosti Bohnic, Čimic, na východě Prahy pak přes sídliště Černý Most a skrze Dolní Počernice a Běchovice. Kromě toho nešetrně protínají hned několik chráněných přírodních území.

 

Na tiskové konferenci z úst představitelů Prahy zaznělo, že Memorandum vůbec nepočítá s možností přehodnotit stávající trasu a připravit tranzitní okruh skutečně kolem Prahy, tedy mimo hustě obydlená území, již dnes přesycená místní dopravou.

 

Domníváme se, že takový přístup je dnes politicky zcela neudržitelný už jen z toho důvodu, že např. variantní tzv. Regionální  trasa představuje možnou úsporu investičních nákladů cca 30 miliard Kč! V době drastických rozpočtových škrtů, vážných úvah o zmrazení důchodů, citelném zvyšování DPH i u  potravin a léků apod., ostrých debat na nejvyšší úrovní o úspory v řádu stovek milionů Kč; je dlouholetá houževnatá neochota  představitelů Prahy jednat o možných variantních řešeních okruhu naprosto nepochopitelná a nepřijatelná! Tím spíše, že postrádá jakoukoliv racionální argumentaci. Jen se zhruba 10 let tvrdí, že by jiné řešení vše zdrželo. Reálné výhledy dokončení okruhu přitom samo ministerstvo dopravy umísťuje za r. 2020, zejména kvůli nedostatku financí!

 

Pražané by rozhodně měli vědět, že dosavadní plán na dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy (oficiální název stavby) je dnes již zastaralý a nebezpečný projekt z 60. let minulého století, který současné dopravní problémy Prahy a Středočeského kraje nejen že nevyřeší, ale další vážné problémy a slabá místa v pražské dopravě vytvoří. Přitom k původnímu plánu existují dvě alternativy - obě navržené  skutečně kolem hlavního města, kam tranzitní kamionová doprava logicky patří a kde se nebude nebezpečně mísit s dopravou vnitroměstskou:

1. Návrh 11 starostů městských částí Prahy a několika obcí Středočeského kraje - tzv. Regionální trasa

2. Návrh Středočeského kraje - obsažený v územním plánu Středočeského kraje (Zásady územního rozvoje SK) - tzv. Aglomerační okruh


Na východě Prahy jsou oba návrhy prakticky identické (viz. mapka na www.rozumnyokruh.cz).

 

„Naše Iniciativa dlouhodobě a všemi legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci tak mohla být vybrána ta nejvhodnější. Věříme, že vedení hlavního města a ministerstvo dopravy nebudou setrvale a silou protlačovat nevhodnou trasu zastavěným územím a konečně přizvou své oponenty k jednacímu stolu. Fungující tranzitní pražský okruh je přece v zájmu všech občanů a nemohou o něm rozhodovat setrvačnost a neochota zejména  pražských politiků podívat se na situaci ve světle současných poznatků, požadavků a ekonomických možností státu." uvedl Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice za Rozumný okruh Prahy.

 

„V době, kdy v Praze dochází k rušení knihoven, opakovanému snižování finanční podpory kultury a razantnímu omezování veřejné dopravy, vedení města zatvrzele lpí na neekonomické stavbě, která v mnoha ohledech negativně ovlivní každodenní život desetitisíců Pražanů a již dnes je zcela zřejmé, že její přínosy budou více než sporné," uvádí k problému Ing. Ilona Picková, zastupitelka městské části Praha 14 (Černý Most). „Veřejnost i představitelé celé řady městských částí proto podporují vytvoření pracovní skupiny k problematice vnějšího okruhu, která bude mít možnost vyhodnotit všechny navržené varianty," dodává Picková.

 

Ing. Milan Strnad, hlavní projektant dálnice D5 uvádí: „Stále se argumentuje nutností vyřešit problém Spořilova a Říčan, postižených kamionovou dopravou. Oběma lokalitám by přitom pomohlo, kdyby se východní úsek okruhu: od D1 po R10 urychleně postavil Středočeským krajem, a to prozatím ve dvoupruhu. Toto řešení je běžné v západní Evropě, pokud je nějaká komunikace akutně potřeba a zároveň zatím není dost prostředků na celkový profil."

 

Kontakty:

 

Iniciativa za rozumný okruh Prahy: www.rozumnyokruh.cz

 

Ing. Jaroslav Korf, mobil: 603 843 014

e-mail: jar.korf@quick.cz

URL: www.rozumnyokruh.cz

Zástupce petičního výboru

Petice za rozumný okruh Prahy

 

JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837

e-mail: petrasubrtova@seznam.cz

zastupitelka MČ Praha - Běchovice

 

Ing. Ilona Picková, mobil: 603 711 367

e-mail: pickova@p14.mepnet.cz

zastupitelka MČ Praha 14


Ing. Milan Strnad, mobil: 728 182 919                                   

e-mail: strnad_milan@volny.cz

autorizovaný inženýr,

konsultant pro dopravní stavby                                               

Autor Regionální trasy okruhu

 

Přílohy:

1.     Dopis jedenácti starostů  ministru dopravy ze srpna 2011

2.     Komentář dálničního projektanta, ing. Milana Strnada, k Silničnímu okruhu Prahy

3.     Petice Za rozumný okruh Prahy, za rozumnou cenu a v rozumném čase

4.     Film - Okruh Prahy: Kdy, kde a za kolik?