print Login

Sdílení obsahu

TZ k Memorandu Magistrátu hl. města Prahy a ministerstva dopravy z 5. 4. 2012

Tisková zpráva č. 6
INICIATIVA Za rozumný okruh Prahy
k Memorandu Magistrátu hl. města Prahy a ministerstva dopravy z 5. 4. 2012

Praha, 5. dubna 2012

Dnes byl veřejně oznámen podpis memoranda mezi ministerstvem dopravy a Magistrátem HMP o spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury. Hlavním tématem má být dostavba Silničního okruhu kolem Prahy v úsecích Ruzyně - Suchdol - Březiněves a Běchovice – D1.
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_podepsal_s_ministrem_dopravy.html

Z úst pana primátora mimo jiné zaznělo: „Není možné, aby byli Pražané dlouhodobě v pozici rukojmích, kteří trpí neúnosnou dopravní zátěží. Návrh severozápadní varianty hejtmana Ratha, který v dopise zaslal premiéru Nečasovi, je pohádka z Černého lesa: v současné době je jediným reálným řešením, jak ulevit Pražanům i Středočechům, dostavba Pražského okruhu v dlouhodobě připravované variantě. Pokud se peníze na dostavbu nenajdou, hrozí Praze kolaps.“

K tomu uvádíme: Rozhodně nesouhlasíme s tímto postojem a argumentací vedení hlavního města a ministerstva dopravy a nechápeme proč k memorandu, sloužícímu k hledání účinného řešení vážných dopravních problémů Prahy a pražské aglomerace, nebyli přizváni i představitelé Středočeského kraje a zástupci dnes již 12ti městských částí a obcí, kteří mají vážné námitky proti zastaralé trase okruhu Prahou a dlouhodobě usilují o konstruktivní jednání a o řádné a aktuální posouzení dvou alternativních existujících variant okruhu.

Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh Prahy uvádí:
„V ČT dnes zaznělo, že problémem dostavby ve staré trase jsou prý finance a také výkup pozermků. Radní pan Nosek zdůraznil, že jiná řešení jsou z technických a časových důvodů nemožná! Nepadlo však ani slovo o tom, že zmíněné úseky okruhu byly pro závažná pochybení a právní vady zrušeny v Zásadách územního rozvoje Prahy a že Nejvyšší správní soud doporučil Praze posoudit varianty okruhu. O dlouhodobém, oprávněném a úspěšném odporu dotčených městských částí a široké občanské veřejnosti pochopitelně také ani zmínka. Příslušná územní rozhodnutí na trasy přes Suchdol a Běchovice byla navíc v minulosti vydávána pod masivním politickým tlakem primátora P. Béma.
Přesto byla ministerstvem pro místní rozvoj pro vážné chyby opakovaně rušena.
Z jakého důvodu se i nyní trvá na zastaralé a extrémně drahé trase? Pro koho je skutečně prospěšná? A proč se město i ministerstvo dopravy tak houževnatě brání otevření diskuze s oponenty zastaralé trasy? To se zatím můžeme jen domýšlet, ačkoliv nedávné kauzy na ŘSD navozují různé úvahy. “

Dr. Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha-Běchovice: Jsme běžně osočováni z komplikování veřejně prospěšné stavby okruhu a přitom většina Pražanů dodnes neví, že dosavadní plán Silničního okruhu kolem Prahy (oficiální název stavby) je zastaralý a nebezpečný projekt z 60. let minulého století, který současné dopravní problémy Prahy a Středočeského kraje nevyřeší a další vážné dopravní potíže a slabá místa v pražské dopravě udělá. Přitom k původnímu plánu existují už dvě alternativy - obě navržené skutečně kolem hlavního města, kam tranzitní kamionová doprava patří a kde se nebude nebezpečně mísit s dopravou vnitroměstskou:
1. Návrh 12ti starostů městských částí Prahy a několika obcí Středočeského kraje - tzv. Regionální trasa
2. Návrh Středočeského kraje - obsažený v územním plánu Středočeského kraje (Zásady územního rozvoje SK) - tzv. Aglomerační okruh

Ing. Milan Strnad, dlouholetý projektant dálničních staveb s mnoha zahraničními zkušenostmi dodává:
„Silové snahy o prosazení hrubě zastaralé a extrémně drahé trasy okruhu projektované v 60. letech minulého století vedly do dnešní patové situace. Tu zřejmě mají řešit podobná memoranda.
Přitom při rozumné kooperaci se Středočeským krajem by bylo v dohledné době možno postavit úsek od D1 po R10 právě Středočeským krajem a tím vyřešit nejpalčivější problémy s kamiony na Spořilově a také v Říčanech. Úsek by stačil zatím ve dvoupruhu,což je řešení běžné v západní Evropě, je-li nějaká komunikace nutně potřeba a zároveň se nedostává dost peněz na celkový profil. Praha a ministerstvo dopravy však nenaslouchá a prosazuje řešení o 30 mld. Kč dražší – zastavěným městem."

Kontakty:
Mluvčí Iniciativy Za rozumný okruh Prahy: Zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh Prahy:
JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837 Ing. Jaroslav Korf, mobil: 603 843 014
e-mail: petrasubrtova@seznam.cz e-mail: jar.korf@quick.cz
zastupitelka MČ Praha – Běchovice www.rozumnyokruh.cz

Odborný poradce:
Ing. Milan Strnad, mobil: 728 182 919
e-mail: strnad_milan@volny.cz
autorizovaný inženýr, autor dálnice D 5,
konsultant pro dopravní stavby

O nás:
Iniciativa Za rozumný okruh Prahy: www.rozumnyokruh.cz ,
spojující občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí,
dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci aby byla vybrána ta nejvhodnější. Odmítáme řešení, jež by vedlo pouze k přesunu vážných dopravních problémů z jedné lokality do druhé. Věříme, že vedení hlavního města a ministerstvo dopravy nebudou setrvale a silou protlačovat nevhodnou trasu zastavěným územím a konečně přizvou své oponenty k jednacímu stolu. Fungující tranzitní pražský okruh je přece v zájmu všech občanů a nemohou o něm rozhodovat setrvačnost a neochota politiků podívat se na situaci ve světle současných poznatků, požadavků a ekonomických možností státu.


Přílohy:
1. Ing. Milan Strnad: krátký video-komentář k okruhu Prahy
http://www.rozumnyokruh.cz/video-2-milan-strnad.html?p=94
2. Dopis jedenácti starostů ministru dopravy ze srpna 2011
http://www.rozumnyokruh.cz/d-35-dopis-11-starostu-ministru-dopravy-zadajici-posouzeni-regionalni-trasy.html
3. Film – Okruh Prahy: Kdy, kde a za kolik? O problémech zastaralé trasy.
http://www.rozumnyokruh.cz/video-1-prazsky-okruh.html?p=94
4.. Komentář dálničního projektanta, ing. Milana Strnada, k Silničnímu okruhu Prahy
http://www.rozumnyokruh.cz/d-34-komentar-ing-milana-strnada-k-silnicnimu-okruhu-kolem-prahy.html
5. Petice Za rozumný okruh Prahy, za rozumnou cenu a v rozumném čase
http://www.rozumnyokruh.cz/index.html?p=81&lang=cz
6. Iniciativa za rozumný okruh – starší TZ a ohlasy médií
http://www.rozumnyokruh.cz/dokument.php?p=34&rubrika=3&kat=%