print Login

Sdílení obsahu

TZ Praha hodlá změnami územního plánu stabilizovat a rozšiřovat okruh, který neexistuje

INICIATIVA „Za rozumný okruh Prahy"
Tisková zpráva č. 8

„Praha hodlá změnami územního plánu stabilizovat a rozšiřovat okruh, který neexistuje"

Praha, 21. června 2012

Na dnešní m jednání pražského zastupitelstva má být schváleno pořizování četných „celoměstsky významných" změn stávajícího územního plánu Prahy.

Dvě chystané změny se týkají i pražského tranzitního okruhu:
Z 2784/00 - stabilizace SOKP 518 a 519 (Ruzyně - Suchdol - Březiněves)
Z 2795/00 - rozšíření Pražského okruhu SOKP (v úseku Satalice - Černý Most - Běchovice)

Pražský okruh v těchto úsecích je však důsledně vymazán z nadřazeného územního plánu Prahy -
z tzv. Zásad územního rozvoje (s nimiž územní plán musí být v souladu) a dokud tedy nebude projednána aktualizace těchto Zásad, včetně vlivů na životní prostředí - tak není možno předjímat, zda v tomto koridoru okruh vůbec povede, natož jej upřesňovat a stabilizovat.
Zadání vypracování těchto změn územního plánu by odporovalo jak hospodárnému nakládání města s finančními prostředky, tak zdravému rozumu a smyslu územního plánování.

Kontakt:
JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837
e-mail: petrasubrtova@seznam.cz
zastupitelka MČ Praha - Běchovice
Mluvčí Iniciativy Za rozumný okruh Prahy

www.rozumnyokruh.cz

O nás:
Iniciativa Za rozumný okruh Prahy
spojující občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí,
dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty nedostavěné části okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci aby byla vybrána ta nejvhodnější.
V současné době existují 3 návrhy okruhu:
- 50 let starý návrh prosazovaný vedením Prahy
- Regionální návrh 11 starostů - okolo Prahy
- Návrh Středočeského kraje - rovněž okolo Prahy
Odmítáme řešení, jež by vedlo pouze k přesunu vážných dopravních problémů z jedné lokality do druhé. Věříme, že vedení hlavního města a ministerstvo dopravy nebudou setrvale a silou protlačovat nevhodnou trasu zastavěným územím a konečně přizvou své oponenty k jednacímu stolu. Fungující tranzitní pražský okruh je přece v zájmu všech občanů a nemohou o něm rozhodovat setrvačnost a neochota politiků podívat se na situaci ve světle současných poznatků, požadavků a ekonomických možností státu.

Přílohy:
1. Dopis odeslaný primátorovi a zastupitelům Prahy - zamítněte pořizování těchto změn,
změny vedoucí ke stabilizaci SOKP v UP jsou v rozporu s postupy stavebního zákona


2. Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu z roku 2011 komentující důvody a rozsah vymazání východní části Silničního okruhu Prahy z platných Zásad územního rozvoje Prahy