print Login

Sdílení obsahu

TZ: INICIATIVA "Za rozumný okruh Prahy": Otevřený dopis - Andrej Babiš - předseda hnutí ANO 2011

Vážený pane předsedo,

v rozhovoru min. dopravy D. Ťoka zveřejněném dne 21.8. t.r. v Hospodářských novinách  jsme s velkým rozhořčením zaznamenali lživé a hrubě urážlivé výroky týkající se  Pražského okruhu. Citujeme: "Máme třeba možná patnáctiletý dluh na Pražském okruhu. Tam jsme v absurdní situaci, lidé si kolem budoucí dálnice nakupovali domy a najednou zjistili, že jim povede 100 metrů za domem. Co napadne průměrného Čecha? Založí občanské sdružení a zabrání stavbě. Půl promile obyvatel terorizuje zbytek, protože se nepodívali do územních plánů."  Takový výpad pana ministra nás škokoval o to více, že nevychází snad z  neinformovanosti a neznalosti kauzy  Silničního okruhu kolem Prahy. S D. Ťokem se totiž někteří z nás před nedávnou dobou dokonce setkali, problematiku okruhu mu z našeho pohledu vysvětlili a předali základní písemné podklady.

Jeho výroky v HN zcela překrucují skutečnost a  mají  za cíl  poškodit a znevážit představitele samospráv celé řady dotčených městských částí  hl. města Prahy, několika středočeských obcí, občanská sdružení a mnoho jednotlivých občanů a jejich mnohaletý naprosto  legitimní a vysoce kvalifikovaný odpor proti krajně nevhodné trase  transevropské dálnice navržené v 60. letech minulého století  umístěné v dnes  hustě obydlených okrajových částech Prahy s cennými přírodními územími. O relevantnosti argumentace odpůrců dálnice skrz hlavní město svědčí mimo jiné několik vyhraných soudních sporů u Nejvyššího správního soudu v Brně či Městského soudu v Praze či zrušující stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj vůči příslušným územním rozhodnutím.

Dmníváme se, že jste se základními aspekty "oficální" trasy okruhu a alternativní  tzv. Regionální varianty vedené Středočeským krajem dostatečně seznámen a proto zde nezacházíme do dalších podrobnodtí. Pouze připojujeme pro informaci ( a ilustraci "půl promile obyvatel") dopis min. dopravy P. Dobešovi   z 11.1.2012  podporující Regionální variantu s podpisy dvanácti starostů městských částí Prahy a středočeských obcí a též nejnovější Prezentaci návrhu vyloučení kamionové dopravy z hl. města Prahy, který byl zpracován  Sdružením Ing. Milan Strnad a firma Nýdrle s.r.o.

Názor pana ministra Ťoka je  také ve flagrantním  a pro občany nepochopitelném a nepřijatelném   rozporu  s pražským  volebním programem hnutí  ANO 2011 z října 2014 , kde se praví: "… dokončení obou silničních okruhů a radiální komunikace nikoliv tak, aby jako doposud trasa dálnice vedla tam, kde si spřátelený podnikatel zakoupil pozemky a nyní čeká na jejich zhodnocení mj. zpracováním rozumných variant a jejich úplným posouzením: uvedený přístup mj. zahrnuje prosazení vedení vnějšího okruhu dále od města současně s výstavbou mostu pro vnitroměstskou dopravu mezi Bohnicemi a Suchdolem, opuštění představy, že východní část okruhu povede sídelními útvary (Běchovice, Černý |Most) …“.

Dovolili jsme si, vážený pane předsedo, obrátit se v této záležitosti  přímo na Vás a závěrem bychom Vás  chtěli  požádat, abyste předmětné výroky pana ministra Ťoka  ze své pozice  posoudil a vyvodil  nějaký závěr. Jsme toho názoru, že by na místě byla veřejná  omluva pana ministra, pokud pochopitelně pravdivost a odůvodněnost  svých slov neprokáže.

S pozdravem

jménem petičního výboru Iniciativy "Za rozumný okruh Prahy" (www.rozumnyokruh.cz)

JUDr. Petra  Šubrtová
mob. 606848837

Ing. Jaroslav Korf
mob. 603843014