print Login

Sdílení obsahu

TZ INICIATIVY Za Rozumný okruh Prahy k blokádě Spořilovské

14.09.2016 19:05, Praha
Iniciativa za rozumný okruh Prahy - http://www.rozumnyokruh.cz


Tranzit jako horká brambora


Spořilovští se ocitli díky kamionům v nezáviděníhodné situaci. Jejich protesty jsou zcela oprávněné. Problém je ovšem v navrženém řešení, které na principu horké brambory přehazuje dopravní zátěž z jedné čtvrti na druhou. Požadujeme okruh, který ochrání všechny Pražany.

Oceňujeme velice, že jako první pan náměstek Dolínek pochopil nutnost vyvedení tranzitní nákladní dopravy z celé Prahy a věnuje se zákazu kamionů na území města. Děkujeme rovněž paní primátorce Krnáčové za účinnou podporu tomuto chvályhodnému záměru.

Naprosto souhlasíme s občany Spořilova, že jejich situace je v důsledku chybného dopravního plánování neúnosná. Z chyb minulosti bychom se však měli poučit, ne je ještě ve větším měřítku opakovat! Např. nesmyslné řešení severojižní magistrály se již začalo přehodnocovat, zatímco v případě pražského okruhu se houževnatě držíme projektů z 60. let minulého století. Tímto postihneme mezinárodním tranzitem desetisíce Pražanů v trase Silniční okruhu „KOLEM“ Prahy vedené Běchovicemi, Černým Mostem, Horními Počernicemi atd. a vytlučeme tak klín klínem ještě mohutnějším.

Racionální řešení přitom existuje. ŘSD nechalo v minulých letech z podnětu ministerstva dopravy zpracovat studie okruhu v tzv. Regionální variantě umístěné ve Středočeském kraji jako skutečný OBCHVAT Prahy. Nyní je však vedení rezortu uložilo hluboko do šuplíku.

Jak je veřejně známo, stále prosazovaná, v 60. letech min. století naplánovaná, trasa 511 do Běchovic má propadlé posouzení vlivů na životní prosředí (tzv. EIA) a bude se, na žádost EK, posuzovat nyní znovu. Také toto nové hodnocení EIA se má v rozporu s logikou a zdravým rozumem provádět pouze na jednu trasu, což úplně neguje jeho smysl a účel.

„Navíc není pravda, že projekt 511 byl zásadním způsobem upraven a jeho vlivy na Běchovice a okolí minimalizovány“, uvádí k problému Petra Šubrtová, členka zastupitelstva v MČ Praha - Běchovice.

„Současné silové protlačování jedné jediné trasy nás trápí, neboť jsou opakovaně a veřejně zlehčovány nejen české a evropské předpisy na ochranu životního prostředí a trasování dálnic, ale i zcela logický a oprávněný postoj Evropské komise k této problematické stavbě“ dodává Ilona Picková, zastupitelka v MČ Praha 14 (Černý Most).

Dle našeho názoru je třeba konstruktivně řešit vyvedení tranzitní dopravy z celé Prahy, nejen ze Spořilova, ale ze všech obytných pražských čtvrtí. Doufáme, že zodpovědní politici a odborníci na ministerstvu a ŘSD najdou odvahu
a nechají konečně v procesu EIA posoudit i Regionální variantu SOKP, aby k realizaci mohla být vybrána trasa nejvhodnější. Ignorování a veřejné dehonestování názoru řady samospráv a občanských iniciativ, které se věcí dlouhodobě zaobírají, nepovede k rychlému vyřešení obtížné situace, ale pouze k dalším soudním sporům a prodlužování agónie stavby 511.

Kontakty:
Iniciativa za rozumný okruh Prahy: www.rozumnyokruh.cz

Ing. Jaroslav Korf, mobil: 603 843 014, e-mail: jar.korf@quick.cz

JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837, e-mail: petrasubrtova@seznam.cz
URL: www.rozumnyokruh.cz zastupitelka v MČ Praha – Běchovice
Zástupce petičního výboru
Petice za rozumný okruh Prahy

Ing. Ilona Picková, mobil 603 711 367
e-mail: ilonapickova@seznam.cz
zastupitelka v MČ Praha 14


Další informace k tématu naleznete také na webu iniciativy Starostové pro okruh:
http://www.starostoveprookruh.cz/

Iniciativa Za rozumný okruh Prahy,
2016-09-14
přečteno 6254x